معماری معاصر ایران در دوره پهلوی اول

معماری معاصر ایران در دوره پهلوی اول در این مطلب به بررسی معماری معاصر ایران در دوره پهلوی اول پرداخته ایم. در سری اول این مقاله معماری معاصر ایران در دوره قاجار را بررسی کردیم. معماری معاصر ایران دوره ای جذاب ولی کمتر پرداخته شده است. شاید علت آن تمایل معماری به معماری غرب باشد. شاید مشاهده رمق های آخر معماری اصیل ایرانی بر پیکر شهرها یکی از دلایل آن [...]

معماری معاصر ایران در دوره قاجار

معماری معاصر ایران - قسمت اول در این مطلب به بررسی معماری معاصر ایران در دوره قاجار پرداخته ایم. معماری معاصر ایران دوره ای جذاب ولی کمتر پرداخته شده است. شاید علت آن تمایل معماری به معماری غرب باشد. شاید مشاهده رمق های آخر معماری اصیل ایرانی بر پیکر شهرها یکی از دلایل آن باشد. ولی شاید باید دوستانه تر به آن نگاه می کردیم و بکنیم. معماری معاصر ایران [...]

ويژگي هاي معماري ايراني اسلامی-قسمت پنجم

ويژگي هاي معماري ايراني اسلامی -قسمت پنجم در چهار قسمت قبلی این مقاله که به همت گروه آموزش شرکت معماران آمود ابنیه تهیه شده، به بررسی ويژگي هاي معماري ايراني اسلامي از دیدگاه آقایان دکتر پیرنیا، دکتر فلامکی، پروفسور رابرت هیلن براند و دکتر داراب دیبا پرداختیم. قسمت های قبلی همین عنوان مقاله را در لینک های زیر بخوانید: ويژگي هاي معماري ايراني اسلامی -قسمت چهارم ويژگي هاي معماري ايراني [...]

ويژگي هاي معماري ايراني اسلامي-قسمت چهارم

ويژگي هاي معماري ايراني اسلامي-قسمت چهارم در سه قسمت قبلی این مقاله که به همت گروه آموزش شرکت معماران آمود ابنیه تهیه شده، به بررسی ويژگي هاي معماري ايراني اسلامي از دیدگاه آقایان دکتر پیرنیا، دکتر فلامکی و پروفسور رابرت هیلن براند پرداختیم. قسمت های قبلی همین عنوان مقاله را در لینک های زیر بخوانید: ويژگي هاي معماري ايراني اسلامي-قسمت سوم ويژگي هاي معماري ايراني اسلامي-قسمت دوم ويژگي هاي معماري [...]

ويژگي هاي معماري ايراني اسلامي-قسمت سوم

ويژگي هاي معماري ايراني اسلامي-قسمت سوم توی قسمت های قبلی ويژگي هاي معماري ايراني اسلامي را از دیدگاه دکتر پیرنیا و دکتر فلامکی بررسی کردیم. شما می توانید از لینک های زیر به قسمت اول و دوم دسترسی داشته باشید: ويژگي هاي معماري ايراني اسلامي-قسمت اول ويژگي هاي معماري ايراني اسلامي-قسمت دوم در مقاله ويژگي هاي معماري ايراني اسلامي-قسمت سوم به بررسی ديدگاه پروفسور هيلن براند می پردازیم. اصطلاح شناسي [...]

ويژگي هاي معماري ايراني اسلامي-قسمت دوم

ويژگي هاي معماري ايراني اسلامي-قسمت دوم در بخش اول این مقاله ويژگي هاي معماري ايراني اسلامي را از ديدگاه  دكتر پیرنیا بررسی کردیم. با ما در مقاله ويژگي هاي معماري ايراني اسلامي-قسمت دوم از دیدگاه دکتر فلامکی همراه باشید. در طول بررسيهايي که در آثار دکتر فلامکی صورت گرفت به اين نتيجه رسيديم که از نظر ایشان 5 عنصر در معماري ايران وجود دارد:   يکم : يگانگي ميان موجوديت هاي [...]

ويژگي هاي معماري ايراني اسلامي-قسمت اول

ويژگي هاي معماري ايراني اسلامي-قسمت اول در 5 سری مقاله که کاری ویژه از گروه آموزش شرکت آمود ابنیه می باشد، ويژگي هاي معماري ايراني اسلامي را از دیدگاه 5 محقق معماری بررسی کرده ایم: ديدگاه دكتر پيرنيا ديدگاه دكتر فلامكي ديدگاه پروفسور هيلن براند ديدگاه دكتر داراب ديبا ديدگاه دكتر حسين سلطانزاده در ويژگي هاي معماري ايراني اسلامي-قسمت اول دیدگاه "دکتر پیرنیا" را بررسی کرده ایم. اصول معماري ايراني [...]