معماری معاصر ایران در دوره پهلوی اول

معماری معاصر ایران در دوره پهلوی اول در این مطلب به بررسی معماری معاصر ایران در دوره پهلوی اول پرداخته ایم. در سری اول این مقاله معماری معاصر ایران در دوره قاجار را بررسی کردیم. معماری معاصر ایران دوره ای جذاب ولی کمتر پرداخته شده است. شاید علت آن تمایل معماری به معماری غرب باشد. شاید مشاهده رمق های آخر معماری اصیل ایرانی بر پیکر شهرها یکی از دلایل آن [...]

معماری معاصر ایران در دوره قاجار

معماری معاصر ایران - قسمت اول در این مطلب به بررسی معماری معاصر ایران در دوره قاجار پرداخته ایم. معماری معاصر ایران دوره ای جذاب ولی کمتر پرداخته شده است. شاید علت آن تمایل معماری به معماری غرب باشد. شاید مشاهده رمق های آخر معماری اصیل ایرانی بر پیکر شهرها یکی از دلایل آن باشد. ولی شاید باید دوستانه تر به آن نگاه می کردیم و بکنیم. معماری معاصر ایران [...]