هنر و تکنولوژی، معماری و ساخت

هنر و تکنولوژی، معماری و ساخت در مقاله کنونی که هنر و تکنولوژی، معماری و ساخت نام دارد و به همت گروه آموزش شرکت آمود ابنیه تهیه شده ایت به نوعی بسط مطلب لغت شناسی کلمه معمار نیز هست. هدف از تالیف اين تحقيق تاکيد بر اين نکته است که هنر و تکنولوژی، معماری و ساخت، حتي در مقام قطب هاي متضاد – که در دسته بندي هاي امروزين آن [...]